Dit is het verhaal van Johan uit Heerhugowaard, die volledige hersteld is dmv MMS1 en MMS2

Johan is een man van 81 jaar,die gediagnostiseerd was met  kanker in de buikwand en uitzaaingen richting de nieren en urinewegen.

Hij was wat men zegt "opgegeven"en ik ben getuige geweest van deze mededeling door de huisarts.

De artsen gaven hem 2 tot 3 maanden.

Sinds begin Maart 2011 is hij op mijn aanraden MMS1 en MMS2  gaan gebruiken.

Na 1 week voelde hij zich beter worden. Zijn gewicht nam kilo's toe en het gebruik van medicijnen was al op aanraden van de huisarts stopgezet ( immers hou zou toch doodgaan...)

Johan vroeg toen om nogmaals een scan te mogen maken, maar dit verzoek werd zonder meer afgewimpeled door de huisarts.Hij was immers door de deskundigen opgegeven...

Eind Mei 2011 heeft de huisarts Johan toch weer doorverwezen naar de oncoloog Dr.Hendriks van het MCA Alkmaar.

Na een scan bleek dat de kankertumoren en uitzaaiingen verdwenen waren. De oncoloog spreekt van een niet te verklaren wonder. Hij wil echter niets weten van MMS of wat dan ook....

Tegen Johan was door mij verteld dat MMS nooit 100% zekerheid biedt, maar dat er wel hele goede resultaten worden bereikt.

Ik ben blij dat er nu weer een bewijs is dat bestrijding van kanker mogelijk is met mms1 en mms2

In welk stadium de patient dan ook verkeerd !!

 

n.b. Johan is in 2012 overleden. 

Top